Repair, maintenance and associated services related to roads and other equipment

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Литва
Язык: EN LT
Заказчик: Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“
Номер: 4272579
Дата публикации: 15-09-2017
Источник: TED
Описание на оригинальном языке
Тэги: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“
   Žolyno g. 15
   Vilnius
   10209
   Lithuania
   Telephone: +370 52709339
   E-mail: darius.laiconas@vilniustransport.lt
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=361101
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=361101&B=PPO
   to the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  5. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Vilniaus miesto viešojo transporto stotelių infrastruktūros įrengimo ir priežiūros paslaugos.


   2. Main CPV code:
    50230000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Vilniaus miesto viešojo transporto stotelių infrastruktūros įrengimo ir priežiūros paslaugos.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    50230000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Vilniaus miestas.


   4. Description of the procurement:

    Vilniaus miesto viešojo transporto stotelių infrastruktūros įrengimo ir priežiūros paslaugos.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 36
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą (OL 2016 L 3, p. 16), kuri yra patvirtinta 5.1.2016 Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7. Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, gali naudotis Europos Komisijos sukurta elektronine forma.

    Pirkime taikomi tiekėjų pašalinimo pagrindai ir informacija, kokie dokumentai pagrindžia pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti Atviro konkurso sąlygų 4 priede.

    Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai kartu, subtiekėjai ar kiti asmenys, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, turi turėti teisę verstis priežiūros paslaugomis, kurios reikalingos pirkimo sutarčiai įvykdyti.

    Pagrindžiantys dokumentai: profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo, tiekėjų grupės partnerio, subtiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas pateikia: valstybės įmonės Registrų centro išduotą juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą* arba trumpąjį išrašą* ir įstatus (aktualią įstatų redakciją), asmuo, besiverčiantis veikla turint verslo liudijimą, – verslo liudijimą.

    *Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas.


   2. Economic and financial standing:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   3. Technical and professional ability:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Perkančioji organizacija reikalauja, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas užstatu 2 000 (dviejų tūkstančių) EUR sumai, pervedant jį į SĮ „Susisiekimo paslaugos“ sąskaitą LT147044060007642185 AB SEB banke iki sutarties pasirašymo dienos, arba banko garantija. Atsiskaitymo su tiekėju sąlygos nurodytos pirkimo dokumentuose.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-24
   Local time: 09:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   LT
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Tender must be valid until: 2018-01-22
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-24
   Local time: 9:45
   Place:

   Žolyno g. 15, Vilniuje, 308 kab.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje tiekėjai nedalyvaus. Apie protokolu įformintus susipažinimo su pasiūlymais procedūros rezultatus pasiūlymus pateikusiems tiekėjams pranešama nebus.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje tiekėjai nedalyvaus. Apie protokolu įformintus susipažinimo su pasiūlymais procedūros rezultatus pasiūlymus pateikusiems tiekėjams pranešama nebus.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Vilniaus apygardos teismas
   Gedimino pr. 40 / Vasario 16-osios g. 1
   Vilnius
   01501
   Lithuania
   Contact person: 01501
   E-mail: vilniaus.apygardos@teismas.lt
   Internet address: www.vat.lt
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje. 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-13

Еще тендеры из страны Литва за этот срок

Research and development services and related consultancy services Источник: TED

Liquefied Petroleum Gas (LPG) Источник: TED

Police equipment Источник: TED

Computer equipment and supplies Источник: TED

Police uniforms Источник: TED