Networks

Зарегиструйтесь

Поделиться:

Описание

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos
   191823126
   Šilo g. 5A
   Vilnius
   10322
   Lithuania
   Contact point(s): 10322
   For the attention of: Vitalijus Siaurys
   Telephone: +370 52735716
   E-mail: vitalijus.siaurys@kam.lt
   Fax: +370 52735555
   Internet address(es):
   General address: http://www.kam.lt
   Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
   Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt  2. Type of the contracting authority
   Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
  3. Main activity
   Defence
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Telekomunikacinio tinklo ir ryšio įrangos pirkimas.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Supplies
    Purchase
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    Bareikiškių kaimas, LT-13176 Vilniaus raj. (kelio Vilnius – Minskas 16 km., UAB „Vingės terminalas“);

    Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos, Jonavos g. 64, Kaunas.

   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves a public contract
   4. Information on framework agreement
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    Telekomunikacinio tinklo ir ryšio įrangos viešasis pirkimas.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    32400000, 31100000, 48800000, 38300000, 31000000, 32552430
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: yes
    one or more lots
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:

    Maršrutizatorius Nr. 2 – Nuo 10 iki 50 vnt.

   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
    This contract is subject to renewal: no
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   in months: 12 (from the award of the contract)

  Information about lots

  Lot No: 1 Lot title: Maršrutizatorius Nr. 2

  1. Short description

  Maršrutizatorius Nr. 2.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  32400000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 12 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots


  Lot No: 2 Lot title: Komutatorius Nr. 1

  1. Short description

  Komutatorius Nr. 1.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  32400000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 12 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots


  Lot No: 3 Lot title: Komutatorius Nr. 2

  1. Short description

  Komutatorius Nr. 2.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  32400000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 12 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots


  Lot No: 4 Lot title: Komutatorius Nr. 3

  1. Short description

  Komutatorius Nr. 3.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  32400000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 12 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots


  Lot No: 5 Lot title: 24-ių FXS prievadų IP adapteris

  1. Short description

  24-ių FXS prievadų IP adapteris.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  32400000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 12 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots


  Lot No: 6 Lot title: Diskų lentyna

  1. Short description

  Diskų lentyna.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  48800000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 12 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots


  Lot No: 7 Lot title: Rezervinio kopijavimo duomenų saugykla

  1. Short description

  Rezervinio kopijavimo duomenų saugykla.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  48800000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 12 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots


  Lot No: 8 Lot title: Kriptografinių įrenginių valdymo centras

  1. Short description

  Kriptografinių įrenginių valdymo centras.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  32552430
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 12 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots


  Lot No: 9 Lot title: Duomenų šifravimo įrenginys

  1. Short description

  Duomenų šifravimo įrenginys.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  32552430
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 12 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots


  Lot No: 10 Lot title: Maitinimo sistema

  1. Short description

  Maitinimo sistema.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  31100000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 12 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots


  Lot No: 11 Lot title: Elektros maitinimo filtras, TEMPEST

  1. Short description

  Elektros maitinimo filtras, TEMPEST.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  31000000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 12 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots


  Lot No: 12 Lot title: Konsolių komutatorius

  1. Short description

  Konsolių komutatorius.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  32400000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 12 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots


  Lot No: 13 Lot title: Ekranuotų patalpų matavimo sistema

  1. Short description

  Ekranuotų patalpų matavimo sistema.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  38300000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 12 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots


 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    Kai pasiūlymo vertė didesnė arba lygi 30 000 EUR, sutarties įvykdymas užtikrinamas 7 procentų pasiūlymo vertės banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštu ir 0,05 procentų netesybomis už sutartinių įsipareigojimų vykdymo kiekvieną uždelstą dieną.

    Kai pasiūlymo vertė mažesnė nei 30 000 EUR, sutarties įvykdymas užtikrinamas 0,05 procentų netesybomis už sutartinių įsipareigojimų vykdymo kiekvieną uždelstą dieną.

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

    Su pardavėju atsiskaitoma per 30 (trisdešimt) dienų nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos.

   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded
   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    1. Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, arba dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.

    Pateikiama:

    Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

    2. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus.

    Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.

    Pateikiama:

    2.1. Įrodymui apie įsipareigojimų įvykdymą, susijusių su mokesčių sumokėjimu:

    Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduotas dokumentas (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje.

    2.2. Įrodymui apie įsipareigojimų įvykdymą, susijusį su socialinio draudimo įmokų sumokėjimu:

    Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių dokumentų, įrodančių įsipareigojimų įvykdymą, susijusių su socialinio draudimo įmokų sumokėjimu. Šie duomenys perkančiajai organizacijai neatlygintinai prieinami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinėje sistemoje. Juos perkančioji organizacija patikrins, užfiksuos ir išsaugos paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną.

    Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

    Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.

    Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje.

    3. Tiekėjas (fizinis asmuo) ar tiekėjo (juridinio asmens) dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.

    Pateikiama:

    Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.

    Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

    4. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimo tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši.

    Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nėra vykdomas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

    Pateikiama:

    4.1 Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.

    Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavimo 1 papunktyje nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis tikrina LR registruose, valstybės ir kitose informacinėse sistemose paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime.

    Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

    4.2. Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų 2 priedas), patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.

    Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

    5. Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 (penkis) metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje išvardytas veikas.

    Pateikiama:

    Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.

    6. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, arba kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

    Pateikiama:

    Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų 2 priedas). Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

    7. Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.

    Pateikiama:

    Pateikiamas valstybės įmonės Registrų centro išduotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas, asmens, besiverčiančio veikla turint verslo liudijimą, – verslo liudijimas ir/ar kiti dokumentai (įmonės įstatai), patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas (pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje).

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Pateikiamos trijų paskutinių finansinių metų (arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos, jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3 finansinius metus) pelno (nuostolių) ataskaitų (arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas) arba tiekėjo pelno mokesčio deklaracijų kopijos (arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas).

    Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Tiekėjo vidutinės metinės visos veiklos pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus (arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos, jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3 finansinius metus) turi būti ne mažesnės kaip 1,5 karto pasiūlymo vertės.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    1.1. sėkmingai įvykdytų sutarčių sąrašas (konkurso sąlygų 4 priedas), nurodant Prekių gavėjus, sutarties objektą (Prekių pavadinimą), sutarties Nr., sutarties sudarymo datą, sutarties įvykdymo laikotarpį, sutarties sumą eurais, gavėjo adresą, kontaktinį asmenį (vardą, pavardę, tel. Nr.));

    1.2. įrodymui apie Prekių patiekimą tiekėjas pateikia: jei gavėjas buvo perkančioji organizacija, – jos patvirtintos pažymos skaitmeninę kopiją, jei gavėjas – ne perkančioji organizacija, – jo pažymos skaitmeninę kopiją, o jos nesant – tiekėjo deklaracijos skaitmeninę kopiją.

    2. Tiekėjo vadovo arba siūlomos įrangos gamintojo/gamintojo platintojo/platintojo įgalioto atstovo išduotas įgaliojimas arba kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis, kad Tiekėjas yra siūlomos įrangos gamintojas/gamintojo platintojas/gamintojo platintojo įgaliotas asmuo, turintis teisę pardavinėti siūlomą įrangą ir teikti garantinio aptarnavimo/priežiūros paslaugas arba sutartis su kitu ūkio subjektu, kuris turi aukščiau įvardytas įrangos gamintojo/gamintojo platintojo/gamintojo platintojo įgalioto atstovo suteiktas teises. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    1. Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs vieną ar kelias prekių pirkimo sutartis, kurių objektas yra informacinių sistemų techninei įrangai priskiriamos prekės.

    Bendra sutarčių (sutarties) vertė su PVM turi būti ne mažiau kaip 0,7 pasiūlymo vertės atitinkamai pirkimo daliai.

    2. Tiekėjas yra visos siūlomos įrangos gamintojas/gamintojo platintojas/gamintojo platintojo įgaliotas atstovas, turintis teisę pardavinėti siūlomą įrangą ir teikti garantinio aptarnavimo/priežiūros paslaugas arba turi sudaręs sutartį su kitu ūkio subjektu, kuris turi aukščiau įvardintas įrangos gamintojo/gamintojo platintojo/gamintojo platintojo įgalioto atstovo suteiktas teises.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
   2. Staff responsible for the execution of the service
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    Lowest price
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority
   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 29.06.2017 09:00
    Payable documents: no
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    30.06.2017 09:00
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Lithuania
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
   8. Conditions for opening of tenders
    Date: 30.06.2017 9:45
    Place:

    Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų tarnyba prie krašto apsaugos ministerijos,Šilo g. 5A, Vilnius.

    Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
    Additional information about authorised persons and opening procedure:

    Pasiūlymą pateikę tiekėjai ar jų įgalioti asmenys.

 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  3. Additional information

   Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis.

  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures

   2. Lodging of appeals

    Pretenzijos perkančiajai organizacijai pateikimo terminas – per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos. Ieškinio teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia)pateikimo terminas – 15 dienų nuo tos dienos, kurią tiekėjo pretenzija turėjo būti išnagrinėta, jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos.

   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

  5. Date of dispatch of this notice
   18.05.2017

Еще тендеры из страны Литва за этот срок

Furniture Источник: TED

Signs and related items Источник: TED

Laboratory reagents Источник: TED

Sewer cleaning services Источник: TED

Telecommunications services Источник: TED